Kontakt

BOOTYPROGRAMBYCYNTIA s.r.o.

Karpatské námestie 10A 831 06
Bratislava - mestská časť Rača
Slovenska republika
ICO: 53510577
DIC: 2121397729

Bankové spojenie
Slovenská republika
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK92 7500 0000 0040 2871 4425
BIC: CEKOSKBX
Kód banky: 7500

Česká republika
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: Momentálne má český účet výpadok tak poprosím na slovenský cez zahraničnú platbu
IBAN: SK92 7500 0000 0040 2871 4425
BIC: CEKOSKBX
Kód banky: 7500

Email: info@bootyprogrambycyntia.com

Ak máte akekoľvek iné otázky, kontaktuje ma na instagrame.


@bootyprogrambycyntia

Všeobecné obchodné podmienky