Kontakt

BOOTYPROGRAMBYCYNTIA s.r.o.

Karpatské námestie 10A 831 06
Bratislava - mestská časť Rača
Slovenska republika
ICO: 53510577
DIC: 2121397729

Bankové spojenie
Slovenská republika
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK92 7500 0000 0040 2871 4425
BIC: CEKOSKBX
Kód banky: 7500

Česká republika
Názov banky: Fio banka s.r.o
IBAN: SK22 8330 0000 0024 0196 2779
BIC: FIOZSKBAXXX
Kód banky: 8330

Ak máte akekoľvek iné otázky, kontaktuje ma na instagrame.


@bootyprogrambycyntia

Všeobecné obchodné podmienky